• Dr. Emre SAYGIN


  Öğretim Üyesi
  Teftiş Kurulu Yöneticisi
  Kamu İç Denetçisi (CGAP)
   

  1984 yılında İstanbul/Üsküdar’da doğdu.

  İlk ve orta eğitimini sırasıyla Beylerbeyi İlkokulu, Esatpaşa İ.H.L. ve Beylerbeyi Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans (2006), aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nda, “Bir Kamu Malı Olarak Küresel Finansal İstikrarın Sağlanmasında IMF’nin Rolü ve Yeniden Yapılandırılması” başlıklı teziyle yüksek lisans (2009) ve Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı’nda “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerinde Kurumların Rolü: 1990-2014” başlıklı teziyle doktora öğrenimini (2015) bitirdi.

  Mesleki yaşamına kamu sektöründe Müfettiş Yardımcısı (2008-2011) olarak başladı. Sonrasında Müfettiş (2011-2014), İç Denetçi (2014-2019) ve Teftiş Kurulu Müdürü (2019-2021) unvanıyla görev yaptı. Halihazırda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak vazifesini sürdürmektedir. Aynı zamanda uluslararası geçerliliği bulunan Sertifikalı Kamu Denetim Profesyoneli (CGAP) olan Saygın, Kurumsal Denetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyesi, Siyasal Vakfı mensubudur. Mesleki ve akademik alanda yayımlanmış kitap, makale, bilimsel tebliğ, kitap kritiği ve fikir yazısı türünde eserleri bulunmakta olup, araştırmalarını küresel ekonomi politik ve bölgesel çalışmalar alanlarında sürdürmektedir.

  Evli ve 3 çocuk babasıdır.

   (orcid.org/0000-0003-2939-1562)

   Researchgate
   Academia
   Dergipark

   


X