Darbelerin Ekonomisinden ‘Ekonomik Darbe’ye 15 Temmuz: Gelenek, Teşebbüs, Direniş ve Önlemler

Literatürdeki çalışmalar, özellikle ekonomik performansın zayıf olduğu ülkelerde, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Yine, darbelerin gerekçeleri açıklanırken de siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ile toplumsal gerilimlere sıklıkla referans verilmektedir. Oysaki 15 Temmuz darbe girişimi, literatürün aksine siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeye dair parametrelerin olumlu bir trend izlediği koşullar altında, ekonomik faaliyete de ket vuran birçok provokatif girişim ile birlikte "yolsuzluk" ve "otoriterlik" söylemi üzerine bina edilmiştir.
 
Bu çalışmada, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde küresel başat aktörler tarafından Türkiye'ye karşı yürütülen kapsamlı ekonomik yıldırma politikası ile menfur kalkışmanın başarısız olması sonrasında adeta "ekonomik darbe" hamlesine dönüşen yoğun finansal baskının kökenleri, Kurumsal iktisat Okulu bağlamında incelenecektir. Analiz neticesinde edilecek bulgular çerçevesinde, daha kapsayıcı bir kurumsal yapının inşasına yönelik politika önerileri geliştirilmesi hedeflemektedir.
 
Saygın, Emre ve Tahsin Yamak (2018). Darbelerin Ekonomisinden ‘Ekonomik Darbe’ye 15 Temmuz: Gelenek, Teşebbüs, Direniş ve Önlemler, Kartepe Zirvesi '17 Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Tebliğleri Kitabı (ISBN: 978-605-5116-49-1), Cilt: 1, Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.273-289.
 
Darbelerin Ekonomisinden ‘Ekonomik Darbe’ye 15 Temmuz: Gelenek, Teşebbüs, Direniş ve Önlemler
X