Doğu Asya Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurularının Ekonomi Politiği

Bu çalışmada, Doğu Asya ülkelerinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yönetişim kurumlarının kalite düzeyi incelenmiştir. Genel olarak ülkelerin tarihi tecrübelerinden beslenen kurumlar, bazen yazılı kurallar şeklinde günlük hayatı tanzim etmekte, bazen de bireysel ya da kolektif davranış kültürlerine yansıyarak sosyo-ekonomik ilişkilerin sıhhati üzerinde belirleyici olmaktadır. Teknolojik farklılıkların daha az olduğu, coğrafi ve yerel niteliklerin ön planda bulunduğu Sanayi Devrimi öncesinde Batı medeniyetinden daha müreffeh bir durumda olan Asya ekonomilerinde, sömürgecilik deneyiminin ve bölge içi politik çatışmaların yıkıcı etkisiyle ekonomik gelişmeye zemin hazırlayan siyasal ve toplumsal yönetişim kurumlarının kapsayıcılık seviyesi azalmıştır. Ve fakat hâkim dünya görüşünün, demokrasi ile ekonomik kalkınma arasında kurduğu doğru orantıyı çürütecek şekilde, 20. yüzyılın ortalarından itibaren, Doğu Asya ülkelerinin, geleneksel siyasal yönetim biçimlerine ait kurumsal ilişki formlarını muhafaza etmelerine rağmen, ekonomik düzlemde başarılı sonuçlar elde edebildikleri gözlemlenmiştir. Bu başarılı performansın arkasında, piyasa ekonomisinin gerçeklerini kavramış politikacıların küresel ekonomik düzenin işleyişiyle uyumlu realist paradigmaları, devlet-piyasa ilişkilerinde yolsuzluğun dışlanması ve bürokrasinin siyasal müdahaleden uzak şekilde etkin olarak çalışarak iktisadi aktörlere güven aşılaması gibi etkenler yer almaktadır.

Saygın, E. (2020). Doğu Asya Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurularının Ekonomi Politiği, Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3 (ISBN: 978-625-406-801-0), İsmail Ermağan (Ed.), İstanbul: Nobel Akademi Yayıncılık, 511-534.

Kitabı satın almak için tıklayınız.

Doğu Asya Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurularının Ekonomi Politiği
X