Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kurumlar

Ortadoğu... Kadim kültürlerin beşiği, zengin doğal kaynaklarla donanmış, stratejik önemi haiz eşsiz bir coğrafya. Buna karşın; yakın tarihin hiçbir döneminde, sahip olduğu çeşitliliklerin bereketinden istifade edemeyip, her zeminde ve sürekli olarak çatışmalara muhatap olan talihsiz bir bölge.
 
Kalkınma... Her ne kadar modern ekonominin bir parçası olsa da, nihai hedefi itibarıyla insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine matuf disiplinli ve gelecek nesilleri de kapsayan sürdürülebilir hamleleri işaret eden bir kavram.
 
Finansman... Amaçlara ulaşabilmek maksadıyla gerçekleştirilecek eylemler için sarf edilecek her türlü maddi kaynağın ortak ifadesi.
 
Enerji-merkezli ekonomik yapı, dengesiz demografik hareketlilik, birbirini besleyen bölge-içi çatışmalar ve benzeri yönleriyle istikrarsızlığın kural, istikrarın ise istisna halini aldığı
Ortadoğu’da, son olarak “Arap İsyanları” süreci ile somutlaşan sosyal tansiyonu düşürmenin yolu, kapsayıcı bir kurumsal yapının oluşturulması sayesinde toplumsal refah artışının sağlanmasından geçmektedir. Bu noktada, kalkınmanın finansmanına hem maddi olarak hem de bilgi-bilim altyapısı ve yönetim metodu itibarıyla katkı sağlayacak kaynakların cezbedilmesi önem taşımaktadır.
 
Bu mütevazı araştırmada; Ortadoğu özelinde ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik, siyasal istikrar ve şiddetsizlik, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun kontrolü, yönetimin etkinliği, düzenlemelerin kalitesi gibi siyasal, sosyal ve ekonomik kurumların, halihazırda en güvenilir/talep edilir dış finansman kaynağı olarak kabul gören doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişleri üzerindeki belirleyici etkisi, teorik zeminde açıklanmakta ve ampirik olarak tespit edilmektedir.

Saygın, Emre (2017). Ortadoğu’da Kalkınmanın Finansmanı-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kurumlar (ISBN: 978-975-352-444-5), İstanbul: Pınar Yayınları.

Kitabı satın almak için tıklayınız.

Kitaptan seçilmiş sayfalar için tıklayınız.
Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı
X