Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yolsuzluk Üzerindeki Belirleyici Etkisi: MENA Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi genel olarak siyasal, toplumsal, hukuki, idari, ticari ve diğer birçok alandaki bireysel ya da kurumsal davranışlar üzerinde yolsuzluk ve benzeri olumsuz/bozucu nitelikte etkiler doğurma potansiyeli barındıran rantiyer ekonomilerden oluşmaktadır. Diğer yandan MENA, iktisadi kalkınma yolunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına (DYSY) oldukça fazla ihtiyaç duymaktadır. Literatürdeki araştırmalar yolsuzluk olgusunu yabancı yatırımcıların kararlarına etki eden belirleyici bir faktör olarak değerlendirmekte ve DYSY-yolsuzluk ilişkisi çoğunlukla bu yönden irdelenmektedir. Bu çalışmada, literatürün aksine DYSY girişlerinin yolsuzluğun kontrolü üzerindeki etkisi 1996-2016 dönemi için MENA bölgesi özelinde Sistem GMM analizi yöntemiyle araştırılmış ve veri şartlar altında doğrudan yabancı sermaye akımı girişlerinin yolsuzluğun kontrolü üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum bölge ülkelerinde “geleneksel” ve “kapalı” yapılardan beslenen özellikle politik ve toplumsal kurumların kısıtlayıcılığı ile açıklanmaktadır.

Saygın, Emre ve Tahsin Yamak ve Adem Gök (2018). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yolsuzluk Üzerindeki Belirleyici Etkisi: MENA Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (p-ISSN: 1307-9832, e-ISSN: 1307-9859), Prof.Dr.Harun Terzi Özel Sayısı, ss.287-302 (DOI: 10.18092/ulikidince.445887).

Tam metin için tıklayınız.
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yolsuzluk Üzerindeki Belirleyici Etkisi: MENA Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması
X