İran’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonomik Müşevvikler ve Kurumsal Kısıtlar

Bu çalışmada; ideoloji-baskın, sosyal tansiyonu yüksek ve rant-odaklı bir ekonomi örneği olarak İran’da, ekonomik çeşitliliğin sağlanmasına ve öncelikli sektörlerin büyümesine olumlu katkı sağlaması beklenen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını cezbetmesi muhtemel faktörlerin mevcut durumunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Devrim’den günümüze İran’da makroekonomik göstergelerin gelişimi, yerel unsurların ekonomik yapıya etkileri, kurumsal kalite düzeyi ve yatırım ikliminin görünümü ele alınmıştır. Sonuç olarak, büyük nüfusu, gelişime açık piyasa yapısı, stratejik coğrafi konumu, doğal kaynak zenginliği gibi ekonomik müşevviklere rağmen İran’ın, dışlayıcı politik ve sosyal kurumları nedeniyle potansiyelinin oldukça altında doğrudan yabancı sermaye akımına ev sahipliği yapmak durumunda kaldığı anlaşılmıştır.

Saygın, Emre (2017). İran’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonomik Müşevvikler ve Kurumsal Kısıtlar, İran Çalışmaları Dergisi (ISSN: 2536-5029), Cilt: 1, Sayı: 2, ss.59-92 (DOI: 10.33201/iranian.382147).
 

Tam metin için tıklayınız.İran’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ekonomik Müşevvikler ve Kurumsal Kısıtlar
X