Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kurumsal Yapının Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi

Kadın nüfusu, küresel nüfusun yarısını, toplam küresel iş gücü miktarının ise yaklaşık yüzde otuz dokuzluk kısmını oluşturmaktadır. Bu oranın, toplumsal hayatta son derece büyük dönüşümlerin yaşandığı doksanlı yıllardan günümüze önemli bir değişiklik göstermemesi dikkat çekmektedir. Zira kadının siyasal, sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılması bir yandan gelecek nesillerin daha nitelikli ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi bir yandan da toplumun genel refah düzeyinin yükseltilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, benzer nitelikli diğer çalışmalardan farklı olarak siyasal, sosyal ve ekonomik yapının temel dinamikleri ve teşvik edici unsurlarını oluşturan kurumların kadın istihdamı üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda kadın istihdamının son derece düşük düzeyde olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranının belirleyicileri, 1990-2016 dönemi için Fark ve Sistem GMM yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Netice olarak, kurumsal yapı göstergesi olarak modele dahil edilen ve ülkedeki cinsiyet adaleti ve fırsat eşitliği ile iş bulma özgürlüğü gibi çeşitli toplumsal hürriyetleri ifade eden sivil özgürlükler değişkeninin, kadın istihdamı üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Saygın, E., Yamak, T. ve Gök, A. (2019).Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kurumsal Yapının Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi, Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2149-4878, e-ISSN: 2149-6374), 5 (1), 67-97 (DOI: 10.21798/kadem.2019153605).

Tam metin için tıklayınız.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kurumsal Yapının Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi
X