Türkiye’nin Ekonomik Güç Potansiyeli: Bir ‘Ekonomi Diplomasisi’ Enstrümanı Olarak Türkiye Varlık Fonu Uygulaması

Uluslararası ekonomik sistemin üretim ve ticaret odaklı doğası giderek küresel finansal ilişkilerin yoğunlaştığı, sosyo-kültürel etkileşimlerin hızlandığı, güç mücadelesi argümanlarının çeşitlendiği karmaşık bir yapıya evrilmektedir. Bu nedenle günümüz modern devletleri de ekonomik güvenlik mimarilerini güçlendirip potansiyel etki alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadırlar. Türkiye Varlık Fonu da, arkasındaki güçlü siyasal irade ve kendisine devredilen finansal varlıkların büyüklüğü dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel vizyonuna ışık tutmaktadır. Her ne kadar kuruluş kanununun gerekçesinde bir “dış politika enstrümanı” olduğu hususuna yer verilmiş ise de organizasyonel oluşumunun oldukça yavaş ilerlemesi, yasal görev kapsamının oldukça sınırlı tutulması, araç ve ilişki biçimlerinin tanımlanmaması gibi handikaplar nedeniyle beklenen maksadın tam olarak gerçekleşememesi riski bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Varlık Fonu’nun salt bir ekonomi politikası aracı olarak görülmemesi, uygulamada daha geniş kapsamlı ve sonuç odaklı stratejilere odaklanmasının isabetli olacağı değerlendirilmektedir.
 
Saygın, E. ve Yamak, T. (2019). Türkiye’nin Ekonomik Güç Potansiyeli: Bir ‘Ekonomi Diplomasisi’ Enstrümanı Olarak Türkiye Varlık Fonu Uygulaması, Fiscaoeconomia (e-ISSN: 2564-7504), 3 (1), 88-114 (DOI: 10.25295/fsecon.2019.01.003).

Tam metin için tıklayınız.

 
 

Türkiye’nin Ekonomik Güç Potansiyeli: Bir ‘Ekonomi Diplomasisi’ Enstrümanı Olarak Türkiye Varlık Fonu Uygulaması
X