'Ekonomik Güvenlik' Paradigması: Köklerden Geleceğe

Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir dönemden geçmekte ve genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle herkes bu atmosferi iliklerine kadar solumaktadır. Bir yandan yakın dönemde Arap Dünyası’nda baş gösteren ve sosyo-politik etkileri halen devam eden isyan sürecinin ortaya çıkardığı sonuçlarla mücadele edilirken, diğer taraftan da oldukça mühim bir siyasal ve sosyo-ekonomik dönüşüm olgusu yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu sürecin toplumsal, psikolojik, iktisadi ve sair çok yönlü etkileri bütün gerçekliği ile hayatımıza yansımakta ve zihnî gündemimize ağırlığını koymaktadır. Bu kısa yazının amacı, içinden geçmekte olduğumuz kritik dönüşüm sürecinin kodlarını, günübirlik spekülatif hareketlerden ziyade daha geniş bir perspektifte ele alarak deşifre etmek ve elde edilen bulgulardan hareketle geleceğe dair bir takım çıkarımlarda bulunmaktır.

Saygın, Emre (2018). Ekonomik Güvenlik Paradigması: Köklerden Geleceğe, Genç Öncüler (Fikir) Dergisi, Sayı: 132, ss.24-28.

Tam metin için tıklayınız.
'Ekonomik Güvenlik' Paradigması: Köklerden Geleceğe
X