Fars İsyanının Eşiğinde İran'ın Teo-politik Ekonomisi

İran’da mevcut düzenin kodları; ulusal düzeyde politik/askeri yapının ağır bastığı “Devrim’in Gölgesi”, bölge planında dini bağlama oturan “Şii-Selefi Gerilimi” ve küresel düzelemde ise ekonomik arka planı bulunan “Ambargo Kıskacı” olmak üzere üç sacayağı üzerine oturmaktadır. İran’ın teo-politik ekonomisinin bu komplike özelliklerinin, günümüzdeki “İsyan” potansiyelinin yönetilebilmesini daha da güçleştirdiği söylenebilir.

Saygın, E. ve Yamak, T. (2019). Fars İsyanının Eşiğinde İran’ın Teo-politik EkonomisiUmran (Siyaset-Kültür-Düşünce) Dergisi, 296, 62-68.
 
Fars İsyanının Eşiğinde İran'ın Teo
X