Yeni Dünyanın Derinleşen Krizi: Pandeminin Küresel Statükoya Etkileri

Pandeminin ilk dönemlerinde öngörülen küresel tedarik zincirlerinin kopması riski, global üretim süreçlerinin parçalı ve kompleks yapısı sebebiyle gerçeğe dönüşmüştür. Olağan
senaryoya göre çok uluslu işletmeler açısından küresel talebin yeterli seviyeye yükseldiği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği, üretim ve ticaret süreçlerinin gerekli
esnekliğe kavuştuğu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırıldığı en erken 2022 yılında toparlanmaya başlaması beklenen küresel yatırım ve ticaret hacminin normal
seyrine dönmesinde esas belirleyici olanın ise işin politika boyutuna referans veren küresel ekonomik yönetişimin başarı düzeyi olacağı muhakkaktır.

Saygın, E. ve Yamak, T. (2020). Yeni Dünyanın Derinleşen Krizi: Pandeminin Küresel Statükoya EtkileriUmran (Siyaset-Kültür-Düşünce) Dergisi, 314, 52-56.

Tam metin için tıklayınız.

Yeni Dünyanın Derinleşen Krizi: Pandeminin Küresel Statükoya Etkileri
X